Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Mensch aangewezen, enz. 215

ne wijdde afdanden. Kan Hij niet zich zeiven ook in zijne Menfchelijke Natuur, zoo wel als in zijne Goddelijke, bij hen allen vertegenwoordigen door eene allerwijduitgellreklte verfpreiding van zijne Menfchelijke zoo wel als Goddelijke Heerlijkheden?

DERDE AFDEELING.

Een beredeneert voor/lel, hoe de Mensch jesus christus kan bekleed zijn met zulke uitgeflrekte en verhoogde Vermoogens,

D

e groote zwaarigheid tegen het omhelzen van deeze leer, rust hier: Hoe is V mogelijk, dat een Menfchelijke [of eindige] Geest met zulke vermoogens van zoo eene verbaazende uitgeftrtkthcid kan behoedanigt zijn? Kan men ooit veronderdellen, dat eene Menfchelijke Ziel, een Mensch, alles kan weeten, wat op Aarde voorvalt? Dat Hij kennis zou hebben van de harten en gedagten van alle de geringde zaaken, die door de hand en het hoofd gaan van alle Menfchen op den Aardboden, om daar door zoo een uitgebreid gedeelte der SchepO 4 P5«g

Sluiten