Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sti6 De Heerlijkheid van Christus, als

ping te konnen befiuuren, en als Rechter te

pordeelen?

Hier pp antwoorde ik

A. Mogelijk is 't niet volftrekt noodzakelijk, dat ieder enkele gedagte, woord of daad van elk ondeelbaar Schepfel aan de Menfchelijke ziel van Christus bekent zij, om daar door dat gedeelte van zijn bewind te vervullen, noodig tot beduur en beöordeeling van het Menschdom. De grootere toch, de meer algemeene, en allergewigtigfle zaaken en handelingen der Natiën , Kerken en van bijzondere perfoonen, konnen aan den Mensch Jefus, in zoo verre worden bekent gemaakt, dat Hij in verëeniging met zijne Godheid, eigenlijk kan genoemt worden de R.egeerer en de Rechter van allen, en dus ook deeze heerlijke bedieningen kan vervullen. En indien Hij niet al, op eene onmiddelijke wijze, daadelijke bewustheid heeft van, of eene daadelijke invloed oeffent op elke geringe Ctmltandigheden, of handelingen der Menfchen, kan Hij noch,thans voldoende vermoogens bezitten, om te kennen en invloed te hebben op alle die grootere zaaken, in welke de mindere tot in dc geringde omilandigheden zijn ingewonden.

Van een' Aardjchen Koning kan eigenlijk gezegr worden, dat Hij zijn Volk befluurt en recht, offchoon in verfcheide Landfchappen verfpreid zonder de bijzondere kennis van alle de ' geringen kelangens zijner onderdaanen; indien Hij nochthans maar zich zeiven met «aardigheid toelegt ter vervulling zijner Bediening, kan Hjj eene bijzondere kennis be{(opmen, aan duizende zaaken, die haar opfjght hebben, tot de onderfcheide Landfchap-

Sluiten