Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Mensch aangewezen, enz. 2£i

tuur boezemt mij deeze bepaaling en beperking in, ten opzigte van alle gefchaapen kragten en vermoogens.

Hoe hoog ik derhalven mijne bevatting in deeze Verhandeling ook' mooge voordraagen, aangaande de uitgeltrektheid van de ver'landelijke vermoogens van Christus Menfchelijke! Natuur, zoo kan ik nochthans niet onaerilellen, dat ze verder reiken konnen, dan een regte kennisneeming van alle die groote en meer gewigtige bevveegingen en daaden, omttandigheden en betrekkingen van de Hoffelijke en onitoffelijke weereld, waar van derzelvc beduur voornaamelijk afhangt; en misfchien is ook dit onmoogelijk buiten aanmerking van zijne verëeniging met zijne Godheid. Hij kan dus eert alles omvattende eh V zamengetrokken inzigt hebben in alle de groote en voornaame zaaken van elk inwooner van de boven en beneden weereld, en eene opvolgende en meer bijzondere kennis bekoomen van de geringere omftandigheden, die hen verzeilen, als de inwoonende Godheid de bekendmaaking daar van noodig ziet tot eenige bijzondere oogmciken. Gelijk de Generaal van een Leger, op een Heuvel üaande, zijn oog laat gaan over de Troupes, die in 't gevegt zijn ingewikkeld; het kan zijn, dat Hij moogelijk elk Regiment on Ierfchciden kan, en de verandering van grond, die zij maaken door aanvallen en te rug wijken , maar dat Hij nochthans niet kent elk zwaard, dat getrokken, noch hoord eik gekerm , dac geflaakt wordt; terwijl nochthans de bijzonderheden van dit foort, dié elk Soldaat b-.'creifenf hem onderfcheidelijk konnen verhaald worden. Daar dan die Groote Man Dr. thomas gogi>-

•wi?ï

Sluiten