Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 De Heerlijkheid- van Christus, als

domfie foort overtreft? Zoo ver de zonne firaalen rook en damp te boven gaan, of gelijk de Zon ons gewoone vuur overtreft? Want Hij ■moet in alles de eerfte zijn, of, den voorrang hebben.

Nog eens. Zou niet de maaker aller dingen eene nieuwe weereld van Hoffelijke wezens konnen Scheppen, welke in omtrek, grootte en kragten deze Aarde en derzelve inwooners aan» merkelijk zou konnen te boven gaan? Kan niet een Bouwkundige een Koninglijk Paleis bouwen, ruimeren overkeuriger verlierd, dan de kleine jchets of V model, dat hij voor af daar van vervaardigde? Kan hij de proportie van eenen duim niet verlengen tot duizend ellen? En waarom zou dan de Almagtige Schepper van alles, ook zoo onze gewoone denkbeelden niet konnen overfchrijden in 't formeren van eenen Geest van uitgebreide en alles te bovengaande vatbaarheden boven alle andere Geesten? 't zou voor ons al te verwaand zijn om het moogelijke door onze bevattingen te willen afmeeten.

Dan nochthans onze eigen gewoone bevattingen konnen ons eenige voorbeelden aan de hand geven om ons te overreden van het zeer groot en uitgebreid vermoogen van een Scheplél. Zouden wij ooit konnen denken, dat onze oogappel in Haat was om 't geheele halve Hemelrond met Harren te omvatten, elk van welke grootcr is dan onze Aardbol, zoo niet de ondervinding van eiken nagt ons daar van overtuigde? En echter dit Halfrond des Hemels, zoo groot als het is, is maar eene eier denkbeelden van de Menfchelf ke ziel. Daar zijn boven dien millioencn van denkbeelden

be-

Sluiten