Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Mensch aangewezen, enz, 231

derzelve invloed zich niet verder naar buiten uitftrekken, maar plaatst deeze drop eers in eene brandende Lamp, dan zullen derzelve lichtdeelen zich zodanig verfpreiden , dat zij een half uur ver in een' donkeren nagt zullen gezien worden. Hier uit blijkt, dat deeze verfpreide oliedeelen een omtrek vervullen zullen van ruim een uur in 't vieikant Eene verbaazende verfpreiding van eene enkele drop! En waarom zou dan niet een verheerlijkt Lighaam ( vooinaameiijk, wanneer het z?A genoemt werden een geestelijk Lighaam) ons tegenwoordig Lighaam, in uitgebreidheid van vermoogens, al zoo zeer te boven gaan, als eene drop Olie ontftooken In eene vlam, zich zelve uitftrekt boven haare eerfte en natuurlijke maat of ftrekking.

Let eens op onzen gezegenden Heer na zijne Opdanding , eer Hij nog ten volle verheerlijkt was. Hij kwam tweemaalen in '< midden der Discipelen^ als de deuren gejlooten -waaren, Joan. XV: 19, s6 (*> Veel min fchijnt een verheerlijkt Lighaam onderworpen te zijn aan de tegenwoordige wetten, bedwangen en bepaalingen van Lighaamelijke beweegingen.

Wat zwarigheid, als wij eens veronderftelden, dat eene verheerlijkte ziel, een oppermagtigen en onmiddelijken invloed had in elk (lof* deeltje van haar eigen verheerlijkt lighaam, gelijk

(*) Welk eene andere verklaaring ook aan deeze woorden gegeven wordt, lk denk, dat onze gewoone vertaaling allernatuurlijkst is, en de Text fchijnt te ken. nen te geven , dat het wonderdadig was , of nog liever misfehien alleen eene bloote tijds bepaaiing, Hij kwam op een' tijd, dat de deuren gejlooten waren,

P 4

Sluiten