Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Mensch aangewezen, enz. 237

de Afftanden bijster en verbaazend groot zijn, tot welke de kragtige invloeden der zonne in den omtrek van ons Planeet-geitel, reiken. Het is de zon, die alle de Planecten in haare onderfcheide loopkringen bepaald en in bedwang houd, en die verbaazende groote Lighaamen van Jnpiter en Saturnus in hunne geduurige omloop, omvat; den eenen in den afftand [van 424 millioenen, en den anderen van 777 millioenen mijlen, behalven alle de andere invloeden, die zij heeft op alles, wat in die Planeet - weerelden mogt leven en groeiën.

Het is de zon, die de lange omzwerving van eene Komeet, tot nabij zich doed terug keeren, uit afftanden oneindig grooter, dan die van Saturnus of Jupiter: En waarom zou dan niet de Menfchelijke natuur van onzen Heer Jefus Christus, beiden in ziel en lighaam, eene heerfchappij hebben, Hem door zijnen Vader gegeven , uitgeftrekter dan de Zon in 't Uitfpanfel. En waarom zou de Zoon van God [aangemerkt als Middelaar] niet konnen behoedanigt zijn met eene onmiddelijke bewustheid en werkkragt, in nog veel grootere afltanden ?

Dus dan, als wij ons de Menfchelijke Ziel van Christut voordellen, 't zij dan, in de verbaazende uitgeftrektheid van haare eigen natuur' kragten, of in die, welke zij boven die ver* kreegen heeft in den ftaat der Heerlijkheid^ zullen wij reden zien om te gelooven, dat haare vatbaarheden onze oude gewoone bevattingen zeer ver te boven gaan, en opgevoert, en verhoogd konnen worden tot een' trap van kennis , magt en Heerlijkheid, als gevoegt en gefchikt is tot zijne werkingen en bedieningen.;

zoo

Sluiten