Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24° De Heerlijkheid van Christus, ah

fchelijke dingen, onder verfcheelende trekken eri teckeningen , in dezelve fchatkamer van de hersfenen opgelegt. üat niet alleen, maar ook elk werktuig der zinnen kan indrukken op de herfenen maaken van millioenen trekken, behoorende tot de bijzondere voorwerpen van elk zintuig; en bijzonder van de twee hoofdzintuigen, het oog en het oor. De fchilderingen, de beelden, de coleuren en de klanken, welke in deeze fchatkamer van de hersfenen door eenige overcenftemmende indrukken of trekken bewaart worden, zijn weinig minder dan onsindig. Nu de Menfchelijke ziel van deezen Fiiofoof door vereenigt te zijn niet deeze hersfenen, deeze welvoorziene fchatkamer, kent alle deeze naamen, woorden, klanken, beelden, lijnen, figuuren, coleuren, kundigheden en gewaarwordingen. Het ontvangt alle deeze denkbeelden, en is als 't waare meester van die allen. De opening van het oog drukt te gelijk duizende denkbeelden in de ziel, die met zulke Menfchelijke hersfenen vereenigt is , en welke onbekende millioenen van denkbeelden konnen daar nog verder ingedrukt, of in overgebragt worden bij opvolging van tijden, naar dat zij die behoeft, en dat door middel deczer verëeniging met de hersfenen; dit gaat boven ons vermoogen om na tc denken, of op te fommen.

Laat ons nu het GoddiUjk Verft and of Wijsheid, ons eens voordellen als een fchatkamer voorzien met oneindige denkbeelden van voorlede, tegenwoordige en toekoomende zaken; en vcronderitel dar een' gefchapen Geest van dc alleruitgellrekfte vatbaarheden, met dit Goddelijk Verftand of Wijsheid ten allernaauwfte vereenigt, zou dan niet die Geest, xmt Gods bepaaling, door dit Middel, vatbaar zijn

voor

Sluiten