Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

David zeide : „ Indien, ik genade zal vinden in des f, HE ER EN oogen, zo zal Hij mij wederhaalen , en „ zal mij de arke Gods laateu zien , mitsgaders zijne „ wooning ; maar, indien Hij alzoo zal zeggen : Ik heb „ geenen lust tot u : zie, hier ben ik, Hij doe mij, zoo „ als hec in zijne oogen goed is."

2 s am. XV: 25.

Sluiten