Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vriendfchapsWijken ! — Dank aan mijne ge. liefde Gemeente, welker Leden , van allerlei Rang en Denkwijze , zich beijveren om door deelneeming en opbeurende vertrooftingen mij te toonen , dat hunne Herderliefde onafhangelijk is van het wisfelvallige der uiterlijke omftandigheden ! Zoo wcete elk mijner Vrienden, dat mijn zinfpreuk „voor het voorledene is; Sben HAëzER, „Tot dus verre hielp God." En voor het toekoomende: jehovah nis si, „ De Heere is mijne baniere." Terwijl het in de uitkoomst, hoe ook mijn lot voorts zij, blijken zal : „ Bij den oprechten houdt God „ zich oprecht, en alle de paden des Heeren s, zijn goedertierenheid en waarheid voor de „ geenen , die zijn verbond bcwaaren,"

Gaat het voorts naar mijne Bede, dan bouwe God zijn Heiligdom als hoogten , jesus Christus , Gods Zoon en fchuldbetaalend Borg , en de vrije Genade des H. Geeftes worde, bij het ongekunfteld Geloof aan de waarheid Gods , alom gekend , geloofd , genooten! de Maaskerk bloeie door Waarheid , Godzaligheid en Vrede ! God Zeegene mijn lieve Va Ierland ! en Hij ftelle dit, mij zoo dierbaar, ^otterdam- tot een lof op aarde!

S C H A R P.

PRO-

Sluiten