Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ Do Inhoud • „ L Eene HIJioria facti van het gebeurde, p. 88 — 100. II. Eeni^e nadere Aanmerkingen ter eluci„ cidatie en juflificatie mijner principes en intentie, p. 100 — 104. De Conc'.ufie. p. 104—106. Verdere on ierhahdelingèn met den Prefident van het Provintü.i Bfeftuur. p. 107, 108.

Njder Request ter eluciJatie en verdoek om afdoeniug , geprefenteerd 12 Sept. 1796. pag 109 —lil. • Brieven , tot nader verftand van dat Reuuest. p. 111 — 113. Staat der -/.aaken na dien tijd , — redfnen van hoop en vreeze, gefprek met den volgenden Prefiient, —■ l en ongunftigen uitflag van alles, p. 113—116. Recapitulatie van het Eerde Stuk, p. 117, 118.

Hde Stuk.

Redenen en oogmerken deezer Deductie, p. 118—158.

A. Redenen en oogmerken waar toe. k. Redenen wnarom.

«. Geen zondig murmureeren tegen Gods wil en

beftuur. p. 119, /3. Geen befchuldigen mijner Amptgenooten.

p. 1*9, 110. y. Geene daadelljke ongehoorzaamheid aan hec

Gouvernement, p. 121, 122. S. Of om den Kerkenraad in twist te wikkelen

met de Geconfirmeerde Magten, p. 122—125. s. De waare Reden van deeze Deductie, p. 125. 3. i)e oogmerken , waar toe,

». Een Eiscb in het zuiver Kerkelijke, p. 126— 128.

/3. Een verzoek omtrend her Politieke, p. 128 — 130.

B. De gronden, waar op men mijn verzoek zou kun' nen sandringen,

h. Uit den aart der zaake. «. Het oogmerk van de Belofte, p. 131, i32- /2. De

Sluiten