Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. De verklam'ng der afneemers. p. T32—134,

y.. Het oogmerk der pcptjale fanctiè. p i^f 3. Ue aart en gronden der tegenwoordige Conltitutia

«. Vrijheid, p. 136.

B. Gelijkheid, p. 137—141. . y. Broederfchap. p. (4:.

I. Heil. p. 141, 142.

i. De eigen aart der Regeering zelve. p. 142— 144. Bij welke gelegenheid een paar objectien beantwoord worden, p. 145, 146. J- ne verklaa"ngen van het tegenwoordige

«. Overeenflemmende met mijne Memoneten

Declaratoir, p. 146—148. B. Alle Politieke Beloften in het algemeen, na

148, 149. ö ^*

r- r»y' ile Reraotie f1er Kerkdijken, p. 149-152. L,. De Mtddekn* die men zou kunnen gebruiken. 10 Wegruiming van het vooroordeel van refrac

tair te zijn. p. 153, 154. 2.) Van alle andere belemmerende vooroordeelen.

P- 154-T56. 30 Eénftemmige, ook afzonderlijke, werking der

Leden, p. 156. 4.) Eene opzetli'jke Commisfie. p. 156. i<7 50 De Item der Gemeente, p. 157, 158.

lilde Stuk.

Redenen voor bet gedrukt inleeveren deezer De. auctie, p. i59_i-r^>

Voorafgaande aanmetking tegen misduiding, p. ico Ue waare Redenen zijn betrekkelijk.

A. Op de Leden der Vergadering, tot gemak en acceleratie, p. 160.

B. Op de Gemeente, ter verantwoording, behoud van vrede, en medewerking, p. 161 — 163.

9Px^i}' zdvm ter ver<ieediging tegen'lader en ver. oenkmgen, waar omtrend

^oraf8aande a)gemeene aanmerkingen, p. 163—

B. Bij-

Sluiten