Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 1? >

De zwaarigheden tegen dit Eedformulier kwamen, - met. van ons Minifterie, - maar van alle kanten

n&nJS-ter k.en"f,s..Ja? de Reprefentanten , dat de afvoordenng eindelijk achter bleef, en men, den li nee. 1795. aan alle Amptenaaren, en, met eemee veranderingen, aan de Kerkelijken , een ZerYot muher van Eed voorfchreef, wlar door men meend?, dat alle gemoedelijke bezwaaren zouden zijn wee»enoomen en het welk men derhalven eischt , biïnln drie weeken zonder eenige exceptie of ref-rve boe-

vóuf r'dendf- W- Het Minifterie,

SS deze!fde ond«Hnge openhartigheid en broederlijkhe.d vergaderde ook hier over verfoeiden reizen, ja wel, met dezelfde éénsgezindheid des harten, maar met meer verfchillende befchouwingen van 7omm" M 'i UiC- één l0°Pende beöordedingen.

S^nTR V°nden f'Ch in de daad omheven bedenkingen tegen den voorigen Eed : anderen twij-

tSr Ji ?irrdeh&, een,>n meenden , dat dit Form. woorie" > ™™ niet in zaaken en in zin Zlrtl °V\f verfd!ilde- e" d« dus dezelfde zwaaï£d ?r . VS!1; r Niemand was weder onge-

h ! . ™\°"(ls>-iverping en gehoorzaamheid, het fJI T ^edenke!,ik of de Uitdrukking «»? Z.,in o tffeö eenigen wettigen Souverein deze fde Staatkundige Gèioöfs-belijdenis, hoewel minder duidelijk Moot, - „f niet de uitdrukkin«r «£f** T * ^ «et zelfde beteekende, als in het voor, ^e de erkentenis Ar onvervreemdbaars Reekten van den Mensch en Burger, en wel zoooaanig,

Ju9: Dk D!'eUWe r'jrmu;,'er' voor de Kerkelijken, luide

Be?™*6" iL*'> d^£ ik g^ouw en ffctrouw zal «« " aan dPL\~- *u den een'Sen w««"gM Souverein, de Wet! 8 Verk00Zene Reprefentamen , - en 'aan

bedieniS - de waara«™nS van het Ampt of

als eên"™ 2ingevolge hier van, zal gedraagén li noorfte Ut/* Se"'°UW J3ur^ fchuldig is\ cn L B

Sluiten