Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 26 y

ï,3 Was het (in eenen goeden zin het woord genoomen zijnde) niet een Ari" ftocratiscb maar een gemengd iieftuur,

" jj,) En, het woord Ariflocratisch in den

r kwaaden en haatelijken zin genoomen

zijnde, waar in men het zeedert eeni" gen tijd gebruikt heeft, zal zoo iemand

" het nog veel minder toeftaan; daar het

hier 'er niet op aan koomt, of zm" inige , of veele, zelfs des noods niet

" of de meefie Leden van het voorig Be¬

wind Arijïocraten waren, maar 'of het Beftuur zelve in dien zin Ariftocra" tiscb was.

e ) Eeven weinig zal hij verklaaren , dat dat voorig Beftuur en het Erfftadhouderfchap vernietigd is: — dit zal zoo iemand alleen " toeftaan dan eerst volleedig te gefchieden,

wanneer door de Guarandeurs der voorige " Conftitutie, en door geheel Europa het

tegenw. Beftuur erkend is, en door de Leden van het Oud Beftuur en door den Erfftadhouder, voor het oog van de geheele "Weereld, plegtige afftand gedaan is , van alle aan dezelve geguarandeerde rechten. " III, Deeze zwaarigheden krijgen nieuwe kracht door de nu nog volgende aanmerkingen. I.) Iemand kan ter goeder trouw meenen, dat hij voor als nog en tot dat de zoo eeven gemelde afftand gedaan , en alles " bij eene algemeene Vreede geratificeerd

is, niet wettig en in confcientie is ontflagen van den voorigen Eed , bij God " Almaglig gedaan , om „ gehouw en

„ getrouw te zijn aan de Conftitutie en Kegeerinpsvortn van den Lande van '' Holland en Westfriesland, beftaande " in de hocfte en Souveraine Overheid

" " van hun Ed. Gr. Mo. de Staaten van

" denzelven Lande , met het Erfftad' houder- Gouverneur- Capit.- en Ad" ' miraalfchap Generaal, Erflijk in het

' Doorl. Huis van Orange, zodanig als

Sluiten