Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 34 y

„ althands zeer zeek er het gevolg, daar uit getrokken , „ om namelijk de Belsfte te weigeren ; na dat ik U „ echter in het tweede Stuk van mijn Advies vooraf bepaald zal hebben bij de redeneenng van iemand, „ die volftrekt van het tegenoveritaande gevielen is, „ en de Belofte zonder eenige verklaaring, pi out jacet, „ wil hebben afgelegd,

[38K«.-.oT$*^iï?v£mi& ',t

„ Want, aan.de andere zijle, eischt de eerlijkheid* en de confeienris zelve, ook op te fpooren rsdenen 9, en argumenu': , ffstaf door het aflegden der gere„ quireerde belofte zo al niet pligtelijk , ten minfle ,, gemaklijker en geoorloofd zou kunnen gereekend 9, worden.

„ En, hier toe dienen de volgende aanmerkingen : i.) De Godsdienst vanjEsus, die niet voor ééue „ Na:ie of Regeering; vorm alleen , maar voor

„ alle Volkeren gefebikt is , veroorl-mft niet

„ Hechts, maar beveelt alle nienfchel'jke orde-

„ ningen onderdsamg te weezen, en derhalven,

in wat Land men woone. onderworpen te zijn ?1 aan de Wetten en g'-ennfrituectde iviagren, te

„ ■ Ephefen aan de /!fin-reken , te Athenen aan ?1 den Areopagin , te jerufalem aan den Stad-

„ houder, te Romen aan den fietser', zonder te

„ onderzoeken of zij wettig, en goed, of'onwettig

en kwaad A'arv;n, — gevoigeiijk is 'er (zal een ,, voorstander der Belofte zeggen) geene reden

te bedenken, waarom een goed Chriften zich ,, niet in confidentie verpligt reekent, om een

,, onderworpen en ftil leeven te leiden, wanneer

„ hij woont onder het tegenw. beftuur, en dus

,, pok , om zich tot die pligten door belofte te

„ verbinden , immers voor zoo verre als hier

tegen geene andere, en grootcre verpligtingen „ ftrijden.

„ a.) Het is (zal zoo iemand voorder aanmerken) „ zonder eenige bedenking waar, dat ieder Gou-

„ vernetnent het recht heeft, niet alleen van alle

5, Amptenaaren, maar ook van elk, die onder

,i liet zelve wil blijven woonen, ten allen tijde

n af

Sluiten