Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 37 >

„ te voorderen, en de verpligting, om, des gevergd wordende, die af te leggen, met éénen zou volgen, dat daarom deeze belofte, in de termen, waar in zij

„ vervat is , zou kunnen worden afgelegd, zonder eenig nader Declaratoir of verklaafïng van den zin,

,, waar in men dezelve opvat. En d'ernafven gaa ik na

„ over, om tri m'iin laatfte Stuk Ulieden openhartig me ie te dèeléh, wat, na beide gehoord te hebben,

„ mijn particulier Ad vis is uit beider redeneeringen, en welke, naar mijn oorneel, de weg zij, die men

,, behofi't in te fhan, en op wat weg men beide aan

,, zijn piïgt en aan zijn bart, als een eerlijk man, voldoen kunne.

C,

„ i.) T'>est zAu het zeeker zijn, wanneer men eenige ,, verandering in de eenigzints dubbelzinnige ter-

„ men bewerken konde, behoudens den geest en

,, zin der belofte, en eeven voldoende, om het

,, Gouvernement gerustheid te geeven voor de

„ desfeinen en het gedrag der Amptenaaren:

„ Kon men dus belooven:

„ „ Ik beloof onderwerping aan de Wetten

,, van het tegenw. Provjfïoneel Beftuur, en

,, van dat in het vervolg finaal zal worden ,, ,, daargefteld, zoo lang ik onder dezelve

„ ,, woon of eenige functie bekleerie: en nim-

„ mer mij met woorden of daaden te zullen

„ inlaaren in eenige handelingen, diè de rust i, „ of het algemeene welzijn verftooren, of den

„ „ gedeclarrerden wil des Volks wederftreeven

„ mogten."

a hoe gereedelijk zou ik voor mij deeze belofte

„ doen , was 'er maar waarfchijnlijkheid , dat

„ daar in of deeze, of eenige andere verandering

„ zou te bekoomen zijn , hoe zeer de zeekerheid

,, van den Staat daar mede niets zou lijden.

, i ~) Zal men dan maar de belofte doen, proiit , jacet ? — Daar tegen werken veele , in de

„ eerfte plaats geallegueerde , reedenen. Geen

i, Burger mag zijne Vrijheid weg belooven in

, eene belofte op dien Regeerings - vorm , die

, hem, als haare eer ft e grondwet, verbiedt, om C3 „ ooit

Sluiten