Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:< 136 y

door eene Belofte , die hij alleen uit weeze heeft afgelegd.

3. Eene tweede Clasfis van gronden , waar op deeze Eerw. Vergadering de aanzoeken tot mijne Politieke herftelling zoud kunnen aandringen , leevert de aart en de gronden van de tegenwoordige Conftitutie zelve. — En hes zal genoeg zijn de bijzondere Betoog-gron» den , als met den vinger, te hebben aangeweezen.

«.vrijheid, altoos de waardigfte fchac voor eenen eerlijken oprechten Nederlander, gedoogt geene banden, dan die volftrekt noodig zijn ter verééoiging en verzeekering van de leden der Maatfchappij ; zij kent geene andere wetten, dan de troodzaskelijke; en , wat zij immer dulden kan, zij duldt nooit kluillers aan het geweeten. vrijheid eischt volftrekt, dat geene menfchelijke Vergadering ergens het recht heeft, om in eenige weetenfcbap, en dus eeven wei» nig in de Staatkunde, aan iemand, wie hij zij, voor te fchrijven wat hij denken , geloovcn en voor waar-i heid houden moet, en bij eede of belofte te belijden , wat hij denkt: zij mag , zij moet, om van losbandigheid te verfchillen, in eene maatfchappij gebieden, wat men doen, wat men laaten moet, en dan nog vrij laaten alles wat een ander in zijn wettig recht niet hindert of verftoort; maar gelooven en niet gelooven, iets voor waarheid erkennen of niet erkennen ftaat aan geen menfchelijk gezag.

Verklaart nu het Beftuur de vrijheid aan te neemen tot den eerften grondflag zijner handelingen, dan volgt uit het echte denkbeeld van waare vrijheid, dat ik niet kan ftrafbaar zijn , wanneer ik rond uit beloof te doen alles , wat de wetten gebieden , en alles te laaten, wat orde en rust in de Maatfchappij verftoort, zonder mij te willen laaten verpligten tot iets met de vrijheid ftrijdig, of tot eene directe of indirecte Belijdenis mijner opinien over zulke objecten der Staatkunde, die niet alleen nu, maar door alle tijden de grootfte en eerlijkfte Mannen, die hun Vaderland oprecht beminden , en vrienden van hua volk waren, hebben verdeeld.

fi. De

Sluiten