Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«C 141 y>

vruchteloozen arbeid gedaan heb, om in denzelven herfteld te worden, dan zal men zeeker moeite vinden, om dit over één te brengen met den regel van gelijkheid, en ik twijfel niet, of U Eerw. zult hier van , met vrucht, ter bevoordering mijner Politieke herftelling, gebruik maaken kunnen.

y. De broederschap leevert hier toe rasch een derde grond. Die Broederfchap , die niet minder int den tegenwoordigen Regeeringsvorm erkend is als grondflag en oogmerk van hec Beftuur •* die Broederfchap , welker lieflijk ftreelende naam boven alle Rukken van Lands- en Stads-beRuur, en zelfs boven de Brieven pronkt, die , ter kennisgeeving van mijne Remotie , aan deeze Vergadering gefchreeven zijn : maar duldt dan die Broederfchap* om iemand, alleen om zijne oprechtheid, en een Staatkundig verfchil van opinien, die voor de rust van de Maatfchappij onfchadelijk zijn , en de gevorderde onderwerping niet benadeeleo, te ontzetten van een wettig recht, dat geen beneficie is der burgerlijke Overheid ? Duldt die Broederfchap* om, buiten de hoogfte noodzaak, een Leeraar in verdrietige werkeloosheid, eene Gemeente in klagten, en eene Familie in zorgen te Rorten? Duldc zij dit bijzonder onvrend iemand, die nog onder deeze Conftitutie getoond heeft, dat, tot bewaaring van orde en rust , en ter aankweeking van eerbied voor de Wetten en refpect voor de Juftitie, zelfs hec moeilijkst, het aandoenlijkst, hst akeligst werk hem niet te zwaar is ? die , onder de voorige Conftitutie , omtrend de geenen , die van hem in begrippen verfchilden , de waare Broederfchap nog meer betracht dan aangepreezen heeft, en, fchoon onwaardig door zommigen beantwoord , zich echter nog op zommiger erkentenis beroemen durft ? — Dan, te roemen is mij waarlijk niet oorhaar , doch elewijle veele roemen naar den vleefche, zo zal ik ook roemen, op dat ik met paulus fpreeke, 2 Cor. 11: 18 en 12: 1.

S. Heil te bevoorderen, nevens de Broederfchap, is het verklaarde oogmerk der Conftitutie. Maar pluk ik van eene Remotie, niet om feditieus gedrag, maar om verfchillend begrip over de wijze eener Belofte (die ik niet weiger in conformiteit met de Publicatien) teil en welvaart ? Zal eene Familie eene Conftitutie

ais

Sluiten