Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< i?s y

God, aan wiens wenken alles onderworpen is, bekroone Uwe poogingen niet Zijnen vporfpoedigèrfden Zegen, en verblijde ons eerlang met zijne elanden! Voorts zeegene Hij Uw Kcrws. Per foor en. Familien, heilig Dienstwerk en Vergaderingen I De Broederlijke liefde zij bij ons beftendig en de Gemeente , mij zoo waard, wasfe , door Uwen Dienst , in de genade en kennis van onzen God en Zaligmaker jlsus

ch ristus i

Ik heb de eer, met de hoogfre arhring , en met Onverminderde Broederliefde, mij te noemen,

hoog- en wel- eer waardige herren, mede bedienaars van het euangrliüi

eirwaardige heeren ouderlingen en diaconen!

gezamkntltjke me de-lfden van de

g li O o t ft vergadering d t r N e d e r d u 1 tsche gereformeerde gemeente te rotterdam!

van

uw eerwaards NS

den zeer oormoedigen Dienaar en heilwenfehenden Medebroeder

rotterdam JAN SCHARP.

He i i Zdtn Januarij 1797.

Sluiten