Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARDE LEEZERS.'

Eén enkel woord vooraf. — Breed te Voorreedenen is hier niet noodig. De redenen voor het Uit^eeven deezer Stukken zijn in den aanvang duidelijk genoeg opgegeeven, en de Inhoud is uit den Profpectus, welke daar voor geplaatst is , kennelijk.

Het eenige , dat ik te berichten heb, is, dat deeze Gefchiedenis mijner Ongevallen daarom te onpartijdiger is, om dat het verhaal niet gefchikt is naar den uitflag ; maar om dat (daar ik het zelve fpoedig wilde publiek hebben) het reeds van tijd tot tijd gefchreeven en gedrukt is, en gevolgelijk overal geëevenreedigd aan den werkejijken ftand, waar in mijne zaaken zich telkens bevonden.

De omftandigheden vereischten , dat ik, in plaats van (gelijk ik gehoopt had) met dankzeg, gingen, dit Bericht heb moeten befluiten met een vaar wel, waar in mijn hart fpreekt, en waar aan ik dus alle de Clasfen mijner Leezeren verzende.

* 2 De

Sluiten