Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-0> V'

PROSPECTUS

O F

KORTE INHOUD

y a n dit

HISTORISCH BERICHT.

*

Reedenen van de Uitgaave deezer Stukken, zoo vooc mij zeiven als voor anderen, pag. i—6.

Gevolgd van eene korte recapitulatie der Deductie , waar van dit Bericht ten gevolge dient. pag. 6-8.

Overgaave der Deductie in den Grooten Kerkenraad,

den i8den Jarouarij 1797. Aanfpraak bij die

geleegenheid. Beantwoording derzelver. —

Opgevolgde Requeften der Gemeente , ten getale

van 8338 Leden. Provifioneel Rapport der

Commisfie. Refolutie tot mijne Kerkelijk-

■wettig verklaaring, en fchriftelijke Confonance der abfenre Collegen hofstede, bonnet en barbe. pag. 9—28,

« 3 Na-

Sluiten