Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

Nader Ranporr der Commisfie ter bewerking van

mïjrj Politiek herftel. Adres daar toe van

mij zeiven aan het Provintiaal Beftuur.

Adres van Appui in naam des Kerkenraads,

met de volleedige Qualificatie, en

de Reijueften van 5396 Leden der Gemeente. ■ pag. 28-47.

Herhaalde poogingen ter afdoening, zoo van mij zeiven , als van de Kerkelijke Commisfie, en ongunftige uit-

flag van dit alles, met de Refolutie

der Groore Kerkenraads-vergadering daar omtrend en mijne gevoelens daar onder. ' P«g- 47-71-

Slingeringen door een voorftel van de Gemeente te Fetmvouden , in Fries-

land. Onderhandelingen daar over

met de Commisfie. Acte van den

Kerkenraad en afloop dier zaak. ■

pag. 71-84.

Nieuwe poogingen bij het veranderd Steedelijk Be-

lïuur. Voorbeieidzelen daar toe. Adres

van mij zeiven. Appui van de Kerkelijke Commisfie , en benoemini» eener Commisfie uic

den Raad. pig. 84—108.

Onderwijlig Rapport van de Kerkelijke Gecommitteerden aan de Groore Vergadering ,

en Refolutie daar onnrend, pag. 108—118.

Gunftige provifioneele uitflag bij den Raad der Gemeente, hoewel met verzending aan het Adminiftratief JJeftuur van het voor-

maalig Holland, en Rapport daar

van in den Grooten Kerkenraad.

pag. 118-120.

Comparitie voor den Raad , om het

effect van rieszelfs Refolutie.

pag. 121—123.

Voort-

Sluiten