Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

Memorie van kennisgeeving door mij zeiven , raakende den acrueelen ftand mijner zaaken, en van de aanneeming der beroe~

ping te loga, met de broederlijke

Refolucien der Groote Vergadering.

p*g* m—185-

Atteftatie van Leer, Leeven en Verkeering , door dezelfde Vergadering. pag. 186—191.

Zoortgelijke Atteftatie door de Wel

Eerw. Clasfis van Schieland.

pag. 192 en 193.

Slot van dit Hiftorisch Bericht, en hartelijk

vaar wel aan mijn Vaderland, mijne Vrienden, mijne Vijanden , mijne Amptgenooten, Ker¬

kenraads - leden en derzei ver Gecommitteerden,

en eindelijk aan mijne Gemeentens, bijzonder

die van Rotterdam. pag. 194.—204.

HTSTO-

Sluiten