Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 131 >

„ of explicatie gevraagd , maar enkel en alleen ver„ klaarci heef:, zijne weeze;i!ijke msening en den „ grond waarop bij de Belofte deed.

„ Ditgepoieerde, burgers ra aden! blijkt aan „ uwe Commisfie te meer, wanneer zij ernfiig in „ overweeging neemt: j, primo. Zijn Declaratoir hier vooren geinfereerd, „ en waaruit zijne bereidwilligheid toe ,, het doen der Belofte aan de Commisfie ,, reeds confteert. „ 2°. Dat hij, blijkens de Notulen van 18 „ Julij 1796 , fpreekende over het doen „der Belofte, duidelijk gezegd heeft: „ „ Ik verzoek te noteeren , dat ik ze

„ „ niet weiger, ik zal ze doen!

„ ,, in den geest van het tegenwoordig; o „ „ Beftuur en volgends de aanfchrijving.'* » 3 • Dat_ die zelfde woorden ook te vinden

„ zijn in de Misfive van den Raad aani

„ het Provintiaal Beftuur. „ Hoe toch, vraagen uwe Gecommitteerden, kanr „ de meening van den Predikant jan scharp an„ ders worden uitgelegd ? Hij prefenteert de Belofte „ in den geest (dat is volgends de intentie) van hec „ tegenwoordig Befiuur. Wat was , — wat konde >, de intentie van dat Beftuur toch anders zijn , da« ,, dat de Belofte met eene oprechte meening en mee „ ronde woorden zoude gedaan worden ? Zoodanig „ prelenteert jan scharp die te doen, en heefc „ dus, naar ons inzien, aan den last van het Beftuue

„ voldaan.

„ Dan nog prefenteert hij de Belofre volgends de. „ aanfchrijving ; hier bij fnijdt hij, ons bedunkens, „ alle refirictie af, en derhalven voldoet hij eevem „ zeer aan de aanfchrijving als aan de intentie vat* „ het Provintiaal Beftuur, zoo dat dan uwe Com„ misfie ook in het begrip ftaat, dat de toenmaalige „ Raad, na deeze verklaaring, bcm badt bebooren ds ,, Belofte afteneemen.

,. Met geene mindere naauwkeurigheid heeft uwe „ Commisfie, zoo uit de Notulen als uit de Misfive „ van den Raad aan het Provintiaal Committé, „ gereflecteerd , dat de Burger jan scharp, 1 2 „ (oh-

Sluiten