Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 2°4 >

ontroerd, en wat zal ik zeggen?.... Ik kan niet meer.... God is wijs! God is goed! — De genade van onzen Heere jesus christus, —- de liefde Gods des Vaders, - en de gemeenfchap van den H. Geest zij eeuwig met U allen , en met alle de geenen, die den Heere je sus liefhebben in onverderflijkheid ! — —- Mijne liefde blijft met U allen! «~ Vaart wel! vroeger of laater, op Gods tijd, zie ik uw aangezicht weder ; maar, indien de gefielde maate onzer dagen ons dit beletten mogt , en Gij en Ik eikanderen niet weder zien dan aan geene zijde van de valei des doods, de wil des Heeren gefchiede! — en Gij, — éénmaal O-o ik hoope) mijne blijdfchap en kroone! — Vaart dan eeuwig wel!!....

Ik blijf, alle de dagen mijnes leevens,

Uw heilzoekende Dienaar in den Heere J. SCHARP.

Sluiten