Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

met veel gemak en eenen vasten tred: in November bragt hem de Heer A. J. S. D. in een huis van aanzien, alwaar men de grootfte weetlust toonde met opzigt tot die ontdekkingen , welke het welzijn van hunnen eevenmensch ten doelwit hadden; de proefnecming, welke Mesmer hier in het werk ftelde, verdiend ecnigfints breedvoeriger gemeld te Worden. Er bevond zich in de zaal een vrij talrijk gezelfchap, de Heer Mesmer raakte verfcheide hunner de een na den ander aan, zonder, zelf op de zodaanige , die een zeer gevoelig zenuwgeftel hadden, eenige uitwerking van zoo veel belang te veroorzaaken, dat men die als een uitwerkfel van het Magnetismus konbefchouwen, hoe zeer hij ookdekonstbewerking herhaalde, de uitflag was altoos dezelfde.

De gouverneur der kinderen in dit huisgezin, een man van een fteevig lighaamsgeftel, niets minder dan bijgeloovig en daar en boven in zijn ongeloof door den ongelukkigen uitflag der voorafgegaane proeven nog bevestigd, deeze man had federd eenige dagen weegens pijn in de fchouders geklaagd, daar hij buiten teegenfpraak de minst vatbaare perfoon van het geheel gezelfchap was, ftelde hij zich zelf bij wijze van uitdaaging voor, om daar op de proef te neemen.

De Heer Mester weigerde hem aan te raaken, maar ftemde toe, om hem op eenen geringen afitand het magnetismus meede te deelen, op begeerte

Sluiten