Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<? INLEIDING.

Mesmer plaatfte de voorde vinger van elke hand op de borst des lijders, dit bragt in dit deel dezelfde aandQenjng , die egter niet zoo heevig was, voort; hij klom trapsgewijze op naar het aangezigt , waarop een overvloedig zweet aan het voorhoofd vdgJe; de gouverneur dak de duim en voorde vinger van eike hand u t, de overige geflooten houden^e, Mesmer deed hetzelfde tegen hem over, zonder hem egter aanteraaken ; de lijder klaagde beurtelings wcegens eene huivering , dijfheid en jeukte in zijne hand - palmen , hetwelk meede eene plaatslijke uitwaafeming ten gevolge had.

Het zij mij geoorlofd bij deeze zoo opmerkenswaardige proefneeming eene andere te voegen , genomen uit het 'Journal de Paris N. 44. 1784. De Heer Mesmer zich met de Heeren Camp-en d'E aan het groot Canaal te Meudon bevindende, ftelde hen voor, dat zij beurtelings zich naar de overzijde dier waterleiding begeeven zouden, terwijl hij aan deeze zijde bleef; hij wees hen om de rotting in het water te ileeken, terwijl hij het aan deeze zijde insgelijks deed , op dien alftand

gevoelde de Heer Camp een aanval van eng-

bordigheid , terwijl de Heer d'E door een

pijn in de lecver, waar aan hij mcermaalen onderworpen was, wierd aangetast; zeer veelc perfoonen hebben deeze proef niet kunnen uitflaao , zonder in flaauwte te vallen.

Op

Sluiten