Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tt> INLEIDING.

zijner leerlingen, maakte geene zwaarigheid om zijne grondbeginfelen aan hen meede te deelen , en hen m hun onderzoek de behulpzaame hand te bieden; hun berigt maakt een voornaam gedeelte van dit Stukje uit; de Heer Mesmer heeft egter van het hier uit opgemaakt befluit na het Parlement van Parys geappelleerd.

Mesmer heeft zich bij het Parlement beklaagd, weegens het door de Koninglijke Gecommitteerden uitgebragt berigt, en verzogt, dat zij eene andere Commisfie benoemen zoude, teneinde niet zijne theorie en practijk te beproeven, maar een door hem gevormd ontwerp te onderzoeken , behelzende de eeniglijk moogelijke middelen ter ontwijflelbaare betooging der voortreflijkheid en nuttigheid van deeze zijne ontdekking; deeze eisch wierd door den druk gemeen gemaakt, veele dagten dat het Parlement hier aan geen gehoor zoude verleenen , doch hetzelve heeft de Heer Mesmer bij zijn woord gevat, en hem verpligt om van alles opening te geeven, ingevolge der volgende Refolutie.

Kefolutis van den 6. September 1784.

Het Parlement beveelt, dat Mesmer verpligt zal zijn voor vier Doctoren der Geneeskundige Faculteit, twee Chirurgi, en twee Apothekars, zijne lecrltellingen, die hij voorgeeft ontdekt te hebben,

Sluiten