Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT der GECOMMITTEERDEN

van DE koninolijke maatschappij der GEneeskunde te parijs, tot het onderzoek van een werk, getijteld:

NASPEURINGEN en TWIJFFELINGEN

aangaande het

DIERLIJK MAGNETISMUS.

door den heere

T H O U R E T, M. D.

regent der geneeskundige faculteit van parijs, en lid van de koninglijke maatschappij.

Met ingevoegde Aanmerkingen van den Fertaaier, voornaamlijk getrokken uit het Werk van den Heer thouret.

D

e Ondcrgeteekende waaren door de Koninglijke Maatfchappij der Geneeskunde gelast tot het onderzoek van een Werk van de Heer Thouret, Lid dier Maatfchappij, ten tijtel voerende: Onderzoek en twijfelingen, aangaande het Dierlijk Magnetismus. ■

Bij

Sluiten