Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. jf

ten dicrgelijfce, wierden toegekend, en we! ke men veronderftelde door het gantfche vak der gefchaatièd weezens verfpreid te zijn, het geheel famenftel der natuur te bezielen, en in alle zelfftandigheden doof te dringen, men ftelde, dat door dezelve aan allé bezielde weezens in het algemeen, en fommige deelen derzei ver in het bijzonder, een zeeker vermoogen van aantrekking en afftooting wierd meedegëdeeld, waar door men in ftaat was den aart der moeite natuurlijke verfchijnfelen te verklaaren.

Zij hielden zich niet te vreeden met de zoo eêvengemelde vloeiftoffe als aanweezig te ftellen, of zich dezelve als zodaanig te verbeelden, maar zij vleiden zich, om door zeekere konstbe werkingen zich van deeze zonderlinge vloeiftoffe meefter te maüken , en deszclfs werking te beftuuren j ja zelfs hier beperkten zij het hersfenfehirnmig denkbeeld hunner magt niet, zij beweerden, dat deeze vloeiftof, waarin zij eene foort van ebbe en vloed aanweezig fteldcn * een verbaazend vermogen op ons zenuwgeftel be* zat, en zeer veel overeenkomst had met het leeVens- begin fel; dat derzeiver uitwerkfels, door verligte en kundige lieden beftuurd zijnde, zich, zonder tusfehenkomst van vreemde lighaamen, tot op eenen verbaazenden afftand uitftrekten, dat het moo* gelijk was daarmeede zeekere poeders, op eene door de Heer KenelmDigby in het werk geftelde wijze, te bezwangeren, of die van andere vloeiftof B fen

Sluiten