Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELINGEN over iiet-

fchcntijd de wonde zuiver gehouden en van de lucht bewaard bleef, zonder andere heelmiddelen, de geneezing daarteflellcn.

Nog in het jaar 1745. wierd een Sympathetisch, Zweetpoeder uitgevonden; om dit te gebruiken behoefde men hetzelve flegts met de urine van den lijder te vermengen, en over het vuur te doen kooken, zoo lang als men verlangde dat de uitwaafe-. ining duuren zoude; intusfchen moest de lijder in, het bed warm gedekt gehouden worden, en eenige groote komme thee drinken, dit Zweetmiddel mis-, \e nooit het gewenscht uitvverkfel voorttebrengen.

Men ziet ligtelijk hoezeer de hier befchreeven geneeswijze met het Dierlijk Magnetismus van de. Heer- Mesmer overeenkomt; ten einde deezo overeenkomst ten vollen te betoogen , heeft de Heer Tiiouret elk der Hellingen, door de Heer Mesmer openlijk uitgegeeven en voor de zijne erkend, ter toetfc gebragt, zij zijn zeven en twin-, tig in getal, en het hier uit opgemaakt befluit is, dat elk derzelver bij een of ander der hier voorgemelde Schrijvers uitdruklijk te vinden is. Elk deel van het fy ftema van M e s m e r vond de Heer T11 o uret in de wei ken van deeze Schrijvers,., zelf de door hem i.n het werk gefielde proeven rnct. den deegen en de ring; deeze proeven vind men in Kirgiiers werk, getijteld: Magnes fïve de Ane Magqetica; de proef met den deegen beflaat hier in, dat.

men,

Sluiten