Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT der GECOMMITTEERDEN

uit de geneeskundige faculteit en academie der weetenschapj?en

WEEGENS HET

DIERLIJK MAGNETISMUS.

J3e Koning benoemde op den 12 Maart 1784 vier Geneesheeren van de Faculteit van" Parys, de Heeren Borie, Sallin, d'Arcet, Guill 0 t in, ten einde het Dierlijk Magnetismus, zoo als hetzelve door den Heer Deslon aangewend wierd, te onderzoeken, en hem het verflag daar van voor te leggen ; op verzoek deezer Geneesheeren vermeerderde de Koning de Commisfie tot dit onderzoek met nog vier leeden der Koninglijke Maatfchappy der Weeterfchappen de Heeren Franklin, le Roy, Bailly, de Borie en Lav 01 s 1 e r. De Heer Borie in den aanvang deezer commisfie overlecden zijnde, benoemde Zijn Majefteit den Heer Majault om des ovcrleedenen plaats te vervullen.

De Heer Mesmer heeft het werkend vermoogen , hetwelk hij erkent , ontdekt te hebben , en

waai

Sluiten