Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIEPvLIJK MAGNETISMUS. 55

Geneeskunde, geneest de ziekte, zij ontmoet egter fomwijlen hinderpaalen , die haar in haaren voortging fluiten , en haar vrugtcfoos haar vermoogen doen verfpillcn; de Geneeskunde is de dienstknegt der natuur, als een aandagtig waarneemer fpeurt hij haaren voortgang oplettend na, indien deeze reegelmaatig, vast, onafgebrooken en wel belluurd is, blijft de Geneeskundige een leedig aanfchouwer, en draagt wel zorge , om haar door geene geneesmiddelen te ftooren, die, op het best genoomen , nutloos zijn zouden; zoo zij hinderpaalen ontmoet, trage hij die uit den weg te ruimen, hij verhaast of vertraagt haaren voortgang , wanneer hij befpeurt dat zij te traag of te haastig in haarc werkingen is; fomwijlen bepaalt hij zich alleen tot het voorfchrijven van eene nuttige leevcnsreegel; fomwijlen maakt hij gebruik van geneesmiddelen.

De werking van een in het dierlijk lighaam gebragt "geneesmiddel is een bijkoomend vermoogen , hetwelk bij ons leevensbeginfel gevoegd word, indien zoo een geneesmiddel den zelfden weg volgt, welke de natuur ter uitdrijving der ziekte aangeweezen en gebaand heeft,zoo is het heilzaam en nuttig' indien het deeze werking verijdelt en andere weegen tragt in te liaan, zoo is het fchaadelijk; intusfehen moet men egter toeftemmen, dat deeze heilzaame of gedwarsboomde invloed der natuur, alhoewel die indedaad aanweezig is, dikwerf een gewoon waarneemer ontfnapt. D 4 De

Sluiten