Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 5?

geneesmiddelen, van wier beftaan wij volkoomen overtuigd zijn, nog aan onzeekerheeden onderheevig is.

De geneezing, welke ten voordeele van het Dierlijk Magnetismus het meest word bijgebragt, is die van de Baron *.*:*; wij zullen desweegens ons in geen gefchil inlaaten met opzigt tot de waarheid van het verhaalde, wij zullen niet onderzoeken, of ook de te vooren gebruikte geneesmiddelen iets tot deeze herftelling hebben toegebragt, aan de eene zijde erkent men de zorgelijke toeftand, waar in de lijder zich bevond, en de vrugtloosheid van alle tot nog toe in het werk geftelde hulpmiddelen , men heeft tot het Dierlijk Magnetismus den toevlugt genoomen, en de Baron is volkomen herfteld.

Zoude ook deeze herftelling een eenvoudig gevolg kunnen zijn eener natuurlijke ziekte-fcheiding, eener crifis?

■ Eene allerbehoeftigfte vrouw van de laagfte clasfe, woonende au gros Caillou, wierd in den jaare 1779 van eene kwaadaartige koorts en al deszelfs toevallen aangetast, zij wees ftandvastiglijk alle hulp van de hand, cn begeerde alleenlijk dat een pot, die zij bij zich had, van tijd tot tijd met water gevuld wierd, zij bleef ftil op het ftroo liggen, het welk haar tot een bed diende, en dronk bij aaoKoudenheid water zonder iets anders te gebruiken of in het werk te ftellen; de ziekte ontwikkelde zich zelf, doorliep haare D 5 ver-

Sluiten