Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 59

ömtrend drie pinten van eene taaije flijm, een uur daarna onderzogt de Heer S allin de borst en vond geen'fpoor van eenige verharding; de Heer Boijvar t des anderen daags geroepen zijnde, bevestigde meede het gelukkig gevolg deezer door de natuur te weege gebragte crifis; die gewisfelijk aan het Eau du Peintre zoude toegefchreeven geweest zijn, indien de lijderes hetzelve, op raad van den Heelmeefter gebruikt had.

De onafgebrooke ondervinding van veele eeuwen heeft betoogd en de grootste Geneeskundigen hebben het bevestigd , dat de natuur alleen, zonder onze hulp, een groot aantal ziekten geneest, indien het Magnetismus geheel en al zonder werking was, zoude men de lijders, die zich aan deeze geneeswijze onderwerpen , als geheel aan de natuur overgegeeven , kunnen aanmerken: Het zoude ongerijmd zijn, om het aanweezen van dit vermoogen te beflisfen, volgens eene methode, welke, door alle de door de natuur veroorzaakte geneezingen, aan hetzelve toe te fchrijven, zouden tragten te betoogen dat hetzelve eene nuttige en geneezende uitwerking had, terwijl hetzelve indedaad veelligt geene uitwerking hoe genaamd had.

Ten deezen opzigte zijn de Gecommitteerden van het gevoelen van de Heer Mesmer, hij weigerde om ter ftaaving van het nut zijner uitvinding de geneezing fommiger lijders door hetzelve te beproeven,

Sluiten