Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 6f

hec Dierlijk Magnetismus in eene gejonde ftaat of zelf in eene geringe graad van ongezondheid geene de minfte werking doed, wij beflooten dus op zieke perfoorien onze proeven te herhaalen, hier toe verkoozert wij lijders uit eene laagere clasfè van menfehen.

Men bragt zeeven zieke perfoonen te faamen te Pasfy, ten huize van Doétor F r a n k l i n ; de konstbewerking wierd ook hier verrigt door de Heer Deslon in teegenwoordigheid van alle de Gecom* mitteerden.

De Weduwe Saint- Amand eeneengborftige, met gezwollen buik, beenen en dijen, en Vrouw An* Jeaume, die een gezwel aan de dije had, gevoelden geene de minfte aandoening. ■ De kleine C.'aude Renard, een kind van zes jaaren, met kliergezwellen QScrophula^) gekweld, omtrend uitgeteerd , met g;zwolle knien, binneh> waards geboogen beenen en wiens gewrigten bijna onbeweeglijk waaren, een meedelijdenswaardig voorwerp , hetwelk een meer dan gewoon en aan zijne jaaren geëevenredigd verrtand bezat , die kind wierd meede niet gewaar; eeven min gevoelde bok Geneviève Leroux , een meisje van 9 jaaren $ aan ftuiptrekkingen en eene kwaal onderworpen die zeer veel overeenkomst had, met de Sint Vitusdans.

Frangois Grenet befpeurde hiervan eenige uitwerkfelen , hij had een ongemak aari zijne öogeii $ E s Vöbfs

Sluiten