Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 VERHANDELINGEN over het

Voornaamelijk aan zijn regeer oog, waaruit hij naauwh'iks zien kon, en waarin hij een aanmerkelijk gezwel had; wanneer het Magnetismus naar zijn linker oog gerigt wierd, door den duim geduurende een langen tijd voor en agterwaards tot digt bij het oog te beweegen, gevoelde hij pijn in de oogbol en het oog traande; wanneer men de konstbewerking naar zijn regter oog rigtte, hetwelk het gebrekkigst was, had hij daar van geene aandoening; hij gevoelde alleenlijk de voorgemelde pijn in zijn regter oog en in geen ander gedeelte van zijn lighaam.

Vrouw Charpentier die twee jaaren geleeden door eene koe teegen een blok houts wierd gefmeeten, ondervond hier van de droevigfte gevolgen , zij verloor haar gezigt, hetgeen zij egter daarna gedeeltelijk weederom kreeg, maar altoos in eene gebreklijke toefland bleef, zij zeide twee breuken te hebben, haar buik was zoo gevoelig, dat zij de drukking van de banden haarer rokken daar op niet verdraagen konde; deeze gevoeligheid moest van eene al te groote prikkelbaarheid der zenuwen afgeleid worden; de minfte drukking op de buik is in ftaat om deeze aandoening te vermeerderen en door het meede-gevoel der overige zenuwen in alle deelen des lighaams toevallen te veroorzaaken.

De konstbewerking wierd aan deeze vrouw eeven als aan de overige door het betasten en drukking

met

Sluiten