Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. fi

«3ac wel grootendeels door hec aanleggen der handen , gevoelde zij niets dan een foorc van prikkeling en vermoeidheid, deeze twee lijders ondervonden flegts eenmaal hec Dierlijk Magnecismus, de Heer R — wiens ziekce in hec overblijffel eener verpopping in de leever ontdond , en het gevolg was van eene zeer heevige en onvolkomen geneeze ziekte van deeze ibort, ondergong de konstbewerking driemaalen zonder iets gewaar te worden. Mevr. de B — zeer met verdoppingen aangedaan, beproefde bij aanhoudenheid dit geneesmiddel teevens met de Gecommitteerden, en gevoelde niets; men moet opmerken, dat zij zich aan het Dierlijk Magnetismus onderwierp met eene koele onverfchilligheid, die van den hoogden graad van ongeloof, met betrekking tot het wonderdaadige van hec Dierlijk Magnetismus, haaren oorfprong had.

Men nam daarna de proef op andere voorwerpen, doch zonder behulp van het bacquet; een der Gecommitteerden zogt teegen eene heevige hoofdpijn hulp bij het Magnetismus; de Heer Deslon ftelde die, geduurende een half uur, op hem in het werk; een der toevallen van dit ongemak was eene heevige koude aan de voeten, de Heer Deslon bragc zijn voec bij dien des lijders, deeze bleef egter eeven koud, en de hoofdpijn duurde zoo lang, als gewoonlijk dit toeval bij den lijder plaats had. Hijplaacfte zich bij het vuur, en had daar van het E 4 zelfde

Sluiten