Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. Si

fcij Werken konde; de Gecommitteerden floegen dus Vioor om haar het gezigt te bedekken , ten einde waar te, .neemen hoedaanig haare gewaarwordingen zijn zouden, wanneer zij den loop der proefneemingen niet met het oog konde nagaan; ingevolge hiervan wierd zij geblinddoekt en andermaal Gemagnetifeerd , nu beantwoordden de verfchijnfelen niet meer aan de plaatfen werwaards het Magnetismus gerigt was; nu eens aan de rug, dan aan de borst Gemagnetifeerd wordende, zeide zij alleenlijk eene hitte in het hoofd, een pijn in beide de oogen en in hec linker oor gewaar te worden.

Men deed nu de band van haare oogen, de Meer Jumelin zijne handen aan de hypochondriagelegd hebbende , zeide zij eene warmte gewaar te worden , en dat zij op het punt Mond om flaauw ce worden , gelijk zij ook na verloop van weinige minuten indedaad flaauw wierd, wanneer zij omtrent tot zich zelf gekomen was, wierd de proef herhaald, zij was geblind, de Heer Jumelin begaf zich aan een zijde, alles was ftil, cn de vrouw meende dac de konstbewerking voortging, de uitwerkfelen waaren bij haar volkomen dezelfde , offchoon noch aan haar, noch in haare nabijheid het Magnetismus ■in het werk gefield wierd, zij gevoelde dezelfde hitte, dezelfde pijn in haare oogen en ooren, en daarenboven zeide zij eene hitte in haar rug en lendenen gewaar te worden.

F Een

Sluiten