Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ti VERHANDELINGEN over het

Een quartier uurs daarna gaf men aan den Heer Jumelin een teeken , om haar op de maag te Magnetifeeren, zij had hiervan geen gevoel; op de rug, zij wierd meede niets gewaar; integendeel verminderden haare gewaarwordingen, in plaats dat die heeviger zouden worden , de hoofdpijn bleetaanhouden , terwijl dc hitte in de rug ea lendenen ophielt.

In dit geval zien wij fommige uitwerkfelen te weeg gebragt, die gelijk waaren aan die gecnen, welke die drie lijders gewaar wierden, wier gevallen hier voor breedvoerig verhaald zijn , dat deeze proefneemingen volgens verfchillende methoden ingerigt waaren, maakt, zoo wij meenen, geen verfchil in het daar uit afgeleide gevolg , die van de Heeren Mesmer en Deslon bragten dezelfde verfchijnfelen te weege, als de hier aan tegen overgehelde van den Heer Jumelin; men kan hier uit opmaakcn , dat het verfchil der poolen flegts een herfenfchim is.

Het is opmerkens- waardig, dat de vrouw, zoo lang zij de wijze der konstbewerking met haar oog volgen kon, haare gewaarwordingen juist plaatfte in dat deel, werwaards het Magnetismus gerigt was, dat inteegendeel, toen zij de bewerking niet zag, zij die flegts bij gisfing aanwees, en deelen noemde , die van de plaats van het Magnetismus ver verwijderd waaren, men kon dus veilig hier uit

be»

Sluiten