Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 VERHANDELINGEN over het

draagen kan, eindelijk eene flaauwte ten gevolge heeft.

Zoo eene bezwijming kan dus eene bekende natuurlijke oorzaak hebben, maar die aandoeningen, welke zij zeide gewaar te worden, op een tijd dat aan haar niets verrigt wierd, kunnen niet anders dan als de gewrogten der verbeeldingskragt befchouwd worden.

In foortgelijke proefneemingen , welke de Heer Jumelin op dezelfde plaats, des anderen daags, 'in teegenwoordigheid der Gecommitteerden in het werk ftelde , op een man die geblind, en eene vrouw die niet geblind was, befpeurde men denzelfden uitflag 5 men befpeurde klaarlijk , dat zij hunne antwoorden rigtten naar de vraagen die aan hen gedaan wierden, zoo dat de vraag hen in den mond gaf, welke plaats zij als aangedaan zouden opgeeven; door hen te Magnetifeeren, deed men dus niets anders, dan dat men hunne verbeeldingskragt in beweeging bragt; een kind van vijf jaaren, Gemagnetifeerd zijnde, gevoelde niets anders, dan de warmte, die hetzelve kort te vooren door het fpeelen verkreegen had.

- Deeze proefneemingen fcheenen de Gecommitteerden toe van een genoegzaam aanbelang te zijn, om te begceren dat die herhaald wierden, ten einde over het onderwerp een meerder ligt te verfpreiden, en de Heer Jumelin had dc vriendlijkheid, om du hun verzoek intewilligen. Het

Sluiten