Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 85

Hec zoude hier niets ter zaake doen aantemerken, . dat de methode van de Heer J umelin niet goed

was, daar hec teegenwoordig oogmerk niet zoo zeer

was om hec Magnetismus, dan wel om de verbeel-

dings - kragt ter toetie te brengen.

De Gecommitteerden kwamen over een, die perfoonen , welke de magneetifche konstbewerking reeds ondergaan hadden, te blinden, hen voor hec

grootde gedeelte in het geheel niet teMagnetifeeren, maar hen op zoo eene wijze te ondervraagen, dac hen de antwoorden als het waare in de mond gelegd wierden; deeze wijze van doen wierd niet in hec werk gedeld om hen te bedriegen, men misleide dus alleenlijk hunne verbeeldingskragt, en indedaad, wanneer men hen niet Magnecifeerde, moesc hun eenig ancwoord zijn, dac zij niecs gewaar wierden; en wanneer men de konstbewerking aan hen in het werk delde, dan moest hunne gewaarwording, en niet de gedaane vraagen,hen het antwoord in den mond gecven.

De Gecommitteerden kwamen bij een, ten huize van den Heer Jumelin, zij begonnen hunne proefneemingen met de knegc van dien Heer, zij maakten een blinddoek om zijn oogen vast, die hiertoe met voordagt op de volgende wijze vervaardigd was, zij bedond uit twee holle bakjens van eladieke-gom, wier holligheid met eene wollige ftofë gevuld was, en die in twee ronde lapjens genaaid zijnde, naast F 3 el-

Sluiten