Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

po* VERHANDELINGEN over het

zij vooraf den laatstgemelden om fommige zijner lijders met hem te brengen, de zoodaanige uitkiezende, Welke van eene laagere clasfe, en het meest vatbaar voor het Magnetismus waren.

De Heer Deslon bragt twee vrouwen, en terwijl hij beezig was met de konstbewerking aan Dr. Franklin en andere perfoonen in een ander Vertrek te verrigten, wierden de twee vrouwen van elkander afgezonderd en in bijzondere vertrekken geplaatst.

Een derzelve; vrouw P — had vliezen op de oogen, daar zij egter iets zien konden, wierden de oogen met den hier voor befchreeven band toegebonden , zij was overtuigd dat de Heer Deslon in het vertrek gekomen was om de konstbewerking te verrigten, men beval Itilte, 'er waren drie Ge<committeerden teegenwoordig , * een om te ondervraagen, een ander om het voorvallende aan te reekenen , een derde om den perfoon van de Heer Deslon te verbeelden ; men veinsde het woord tot den Heer Deslon te voeren, men verzogt hem met de konstbewerking een begin te maaken; .de drie Gecommitteerden hielden zich volkoomen en waaren alleen aandagtig in het waarnecmen der verfchijnfelen, ten einde van drie niinuuten begon de lijdcres eene uit het zenuwgcllel ontftaande huivering gewaar te worden, zij had beurtelings pijn in haar rug, haar hoofd en haare armen,

eene

Sluiten