Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 99

moet hij in eene crifis vervallen, zoodraa hij het gemagnetifeerde kommetje aanraakt, of ten minsten hier van zeer aanmerkelijke gewaarwordingen ondervinden , de andere moeten niets op hem uitwerken; alleenlijk moet men, volgens de onderrigting van den Heer Deslon^ in agt neemen, om die naar de rigting der poolen hem aan te bieden, ten einde dat hij, die het kommetje den lijder aanbied , het Magnetismus aan hem niet meededecle en men geen ander magneetisch ukwerkfel befpeure, dan hetgeen door het kommetje zelf verwekt word.

Vrouw P — wierd naar het huis van den Heer La V o i s i e r ontboden, alwaar zich de Heer Deslon bevond; zij verviel reeds in een crifes in de zijkamer, voor zij de Gecommitteerden of den Heer Deslon gezien had , alleenlijk doordien zij wist dat zij hem oogenbliklijk zien zoude , voorwaar' een alleraanmcrklijkst voorbeeld van het vermoogen der verbeeldingskragt*

Na dat zij bijna geheel weeder tot zich zelf gekomen was, wierd zij in het vertrek gebragt, hetwelk voor de proefneemingen gefchikt was , men bood haar verfcheide porceleine kommetjes aan, die niet gemagnetifeerd waaren; bij het tweede kommetje begon zij ongewoone toevallen te befpeuren $ en bij het vierde verviel zij in eene volkoome crifis , men kon teegenwerpen, dat zij zich reeds in eene ftaat van crifis bevond, die reeds in de zijkaG 2 nier

Sluiten