Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 103

tuigen der fpraak dezelfde uitwerking had, die zij in voorige omftandigheeden van dezelfde oorzaak had ondervonden; het was immers niet genoeg, dat zij uicdruklijk onderrigt wierd , dat men beezig was met haar te magnetifeeren , het was zelf noodig, dat zij door het gezigt hiervan op eene meer vermoogende wijze overtuigd wierd , zelf moest men door het in het werk ftellen eener te vooren door haar ondervonden konstgreep dezelfde denkbeelden bij haar tragten te verwekken.

Het fchijnt ons toe, dat deeze proef uitmuntend gefchikt is, om de wijze van werken der verbeeldings - kragt na te gaan, de trapswijze infpanning derzelver waarteneemen , en welke hulpmiddelen er noodig zijn, om haar derzelver grooclïe werkzaamheid te doen uitoeffenen.

Het vermoogen, hetwelk het zintuig des gezigts over de verbeeldings - kragt heefc, kan ons dienen ter verklaaring van die uitwerkfelen , welke door de voorftanders van hec Magnecismus aan de oogen worden coegefchreeven: deeze, zeggen zij, bezicten de magnetifche kragt in eenen hoogen graad; teekenen en gebaarden hebben, volgens het aan de Gecommitteerden meedegedeeld berigt, gewoonlijk geene uitwerking dan op de zodanige, die te vooren reeds de kragten der oogen ondervonden hebben, de reeden hiervan is zeer eenvoudig, het zijn de oogen, die de kragtigfte indrukken der aandoeningen toe de G 4 ziel

Sluiten