Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioS VERHANDELINGEN over het

eij volmaakt wel was; te Pasfy was zij binnen drie minuuten in eene crifis gevallen, nu onderging zij hec meededeelen van het Magnetismus , zonder eenig ukwerkfel, geduurende dertig minuten, de eenige reeden van dit verfchil moet daar in gezogt worden, dat zij nu onkundig was van het in het werk fielten der konstbewerking, en zij te Pasfy meende dat dezelve gefchiedde.

Hier uit moet men ongetwijifeld dit befluit opmaaken, dat de verbeeldingskragt alleen alle de aan het Magnetismus toegefchrceve uitwerkfelen voortbrengt, en dat in die gevallen, waar in de verbeelding ophoud te werken, ook het Magnetismus geene de minste uitwerking heeft.

Slegts ééne teegenwerping kan ceegen deeze proefneeming worden ingebragc, naamelijk deeze, veelIigc was Mejuffronw B — op die rijd niec voorbereid coc het ontvangen van de Magneetifche invloed, en was dus minder vatbaar voor deeze konstbewerking dan gewoonlijk; — deeze teegenwerping voorzagen de 'Gecommitteerden , en deeden dus de volgende proef.

Zoodra men opgehouden had haar door het papiere affchutfel te magnetifeeren, kwam de Gecommitteerde in het ander vertrek , hij vond geene moeite om haar tot het ondergaan van het Magnetismus te beweegen, hij herhaalde dus deeze konstbewerking volmaakt op dezelfde wijze, als die een

oogen-

Sluiten