Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 109

oogenblik te vooren door hem in het werk gefteld was op den afïland van anderhalve Voet, en alleen door het gebruiken van gebaarden , gepaard met de vinger van de regterhand en de ijzere ftaf; indien hij de hand aan de hypochondria gelegd had, zoude veelligt dit verfchil in de bewerking eenige fchijnbaare teegenwerping verfchaft hebben, daar zij dus meer onmiddelijk aangeraakt wierd , doch het eenig verfchil in deeze bewerkingen was, dat zij bij de eerste, ingevolgen de reegels der Magnetifeurs teegen de rigting der poolen gemagnetifeerd wierd , daar dit bij de tweede proef met de rigting der poolen gefchiedde, welke laatste methode volgens de reegels van het Magnetismus geene uitwerking moest te weeg brengen.

Zij gevoelde egter binnen drie minuuten eeneneerflagtigheid en benaauwdheid in de ademhaaling, hier op volgde eene afgebrooke hik, het klapperen der tanden, eene famentrekking der keel en zwaare hoofdpijn ; zij zat onrustig op haar ftoel; zij klaagde weegens lendenpijn ; ftampte nu en dan met den voet fnel op den vloer, daarna ftrekte zij haare armen agter haar uit en wrong dezelve zeer fterk eeven als te Pasfy, met één woord, zij had een volkoome ftuipagtige crifis met al derzelver gereegelde toevallen , alle deeze verfchijnfelen waaren door eene konstbewerking van twaalf minuuten veroorzaakt, daar de voorige proef binnen dertig mi-

nuu-

Sluiten