Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. n£

2elfs natuurlijken ftaat blijft: zoodanig eene handelswijze op de plaats der eijernesten (ovaria) bij de vrouwen in het werk gelteld, brengt, behalven de bijzonderlijk hieruit ontflaande uitwerkfelen , de voorgemelde toevallen in eenen heevigen graad te weege; het vermoogen enden uitgeflrekten invloed van de baarmoeder, cn deszelfs deelen op het geheele lighaamsgeitel der vrouwen is algemeen bekend.

De naauwe verbindtcnis tusfchen he't colon, de' maag en de baarmoeder , met het middenrif is een der oorzaaken van die toevallen , die aan het Magnetisme toegefchreeven worden ; die gedeelten des onderbuiks , waaraan deeze konstbewerkingen in het werk gefield worden, hebben eene onmidde* lijke gemeenfehap met verfcheide faamenvoegingen van zeenuwen, die gewisfelijk eene algemeene meedewerking en meedegevoel in alle deelen des lig* haairs ten gevolge moet hebben, en zoodaanig eene werking en teegenwerking, dat de aandoening, wel* ke in zoo een faamenloop van zenuwen verwekt word , haare uitwerkfelen door het gantfche lig* haam verfpreiden-moet , en aan de andere zijde moet ook de aandoening van eenig ander hier meede verbonden deel deeze zenuwkring in beweeging brengen, waardoor de hiér veroorzaakte indrukfels zich in alle de deelen des lighaams verfpreiden.

Deeze aldus vastgeftelde waarheid geeft ons niet H % flegts

Sluiten