Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iiö VERHANDELINGEN over het

flegts verklaaring van de uitwerkfels der Magneetifche aanraaking, men toont meede de uitwerking der verbeelding op het lighaam aan; men heeft beftendig opgemerkt, dat alle gemoeds-aandoeningen haare eerste lighaamlijke indrakfelen meede deelen aan de omtrent de maag geleegen faamenloop der zenuwen, hier van is het, dat de lijders dit gevoel doorgaans befchrijven als eene zwaarte op de maag of als eene verdikking, hier meede paart zich het 'middenrif, waaraan die verfchijnfelen van zugtqn , traanen , en ook wel het ontijdig gelach toegefchreeven moeten worden; de ingewanden des onder - buiks ondervinden de. werking hiervan; en hier uit kan men de oorzaak der uic de verbeeldingskragt ontllaane gewaarwordingen uitleggen: Schrik veroorzaakt buikfmerten en buikloop,. droefheid kan geelzugt voortbrengen , de jaarboeken der geneeskunde keveren ons een oneindig aantal van voorbeelden op, van het vermoogen der inbeelding en gemoedsaandoeningen , fchrik door brand veroorzaakt, eene heevige begeerte, eene ongetwijlFeldehoop, een aanval van gramfchap hebben wel eens eenen verlamden of jigtigen lijder het gebruik zijner leedemaaten doen weederkrijgen; eene onverwagte en fterke vreugde verdreef een derdendaagfche koorts , die twee maanden geduurd had; afleiding van gedagten is een zoeker middel teegen den hik; ftomme perfoonen hebben wel eens door heevige aantloeningen het ver-

moo-

Sluiten