Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. nf

moogen der fpraak weeder gekreegen, dit laatste geval bevestigen ons de gefchiedenisfen, en de Gecommitteerden waaren getuigen dat de verbeeldingskragt voor een tijd eene lijderes de fpraak beneemen kan, de invloed van het lighaamsgeftel op onze zeedelijke bcginfels en van onze zeeden weederkeerig op ons lighaamsgeftel is niet in twijffel getrokken, zeederd men begonnen heeft op het menschlijk lighaam een aandagtig oog te vestigen , en men hetzelve uit een geneeskundig oogpunt befchouwd heefc.

Traanen, gelach, hoest, de hik, en in het algemeen alle die toevallen , welke de Magneetifche crifis vergezellen, hebben hunnen oorfprong of van de ophouding der werkingen van het middenrif door eenige lighaamlijke oorzaak als aanraaking en drukking, of van het vermoogen, hetwelk de verbeeldingskragt op dit deel kan oeffenen.

Indien men teegenwerpt, dac de aanraaking niet in alle gevallen noodig is , om deeze uicwerkfels voort te brengen, kan men antwoorden, dat als dan de inbeelding alleen genoegzaam is , om deeze te veroorzaaken; vooral in openbaare proefneemingen, wanneer dezelve niet flegts aan den gang gezet word door de middelen, welke op de ziel en het lighaam des lijders werken, maar daarenboven nog geholpen word door hetgeen bij de overige omftanders omgaat ; men heeft reeds gezien hoedaam'g derzelver II 3 uic-

Sluiten