Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nS VERHANDELINGEN over het

uitwerkfels waaren in die proeven, welke door de Gecommitteerden op afzonderlijke perfoonen in het werk gefteld wierden, men kan dus ligtelijk opmaaken hoedaanig die zijn moeten , in gevallen , wanneer eene meenigte lijders tot het doen van openbaare proeven bij een vergaaderd zijn.

Deeze lijders koomen in een naar eevenreedigheid van hun aantal bekrompen vertrek bij elkander y de lucht word, in weerwil van alle mogelijke voorzorgen, daar in verhit, en is altoos in eenen meerderen of minderen graad met een mephitisch gaz bezwangerd, hetwelk het vermoogen heeft, ora onmiddelijk het hoofd en 'zenuwgeftel aan te doen , wanneer hier nu de muzijk bij komt, kan men deeze als een meedewerkend middel befchouwen , waardoor de zenuwen des te ligter geraakt en in beweeging gebragt worden.

Bij de openbaare proeven worden zeer veele vrouwen teevens gemagnetifeerd, in het begin worden zij geene andere uitwerkfelen gewaar, dan de zoodaanige, welke de Gecommitteerden bij de verfchillende door hen verrigte proefneemingen zijn gewaar geworden; in het algemeen is het bekend, dat de crifes niet dan na eene bewerking van twee uuren plaats beginnen te grijpen; allengskens worden deeze indrukken van de een aan de ander meedegedeeld tn langzaamerhand verfterkt, eeven gelijk men die in4rukfels, welke de toneelftukken op de aanfehou-

wers

Sluiten